Правила за ползване

Права върху материалите
Материалите, публикувани в A Lazy Monkey, включително снимките и мултимедията, са със запазени права, освен тези, за които не е посочено нещо друго.

Препубликуването им в други медии става само с изричното съгласие. В случай, че искате да се свържете с мен използвайте формата за контакт или посочените имейл и телефон.

Лични данни
A Lazy Monkey полага максимални усилия, за да спазва законодателството и добрите практики за защита на личните данни на потребителите.

Коментиране
За да коментирате, задължително трябва да попълните полетата за собствено и фамилно име и електронна поща.
Следните коментари ще бъдат модерирани:
– Коментари с обидно, оклеветяващо и дискриминационно съдържание
– Вулгарни и нецензурни коментари
– Коментари, нарушаващи авторски права
– Коментари, нарушаващи българските закони
– Спам
– рекламирането на продукти, споменаването на търговски марки и фирми не се толерира, но се допуска само и единствено ако е основен елемент в потребителския коментар
– не се допускат препратки (линкове) към нелегално съдържание.
Моля Ви да пишете на кирилица. Латиницата е допустима само и единствено при коментари на друг език.
Коментирайте, изказвайте мнение и критикувайте, но по темата. Всичко извън обекта на постовете се приема за „офтопик“ и ще бъде премахвано.
Моля Ви да уважавате различните гледни точки, дори и да не сте съгласни с тях.
Некултурното, неприлично и грубо поведение от страна на потребителите няма да се толерира.

Отговорност
Изнесените мнения могат да не съвпадат с мнението на A Lazy Monkey. Авторите носят отговорност за фактите и мненията, които публикуват в A Lazy Monkey.

Спорове
Всички спорни въпроси се решават от A Lazy Monkey по наше усмотрение, но сме склонни да разгледаме добре обосновани възражения.

A Lazy Monkey

A-Lazy-Monkey-Profesionalen-grim-signature

Сподели